Alamin ang kaibahan ng dating abakada

Subalit hindi puwede ito sa baybayin dahil may kaibahan ang baybayin sa mga alpabeto.

Ang baybayin ay isang papantig, o syllabic na paraan ng pagsulat.

Ang tawag sa ganitong paraan ng pagsulat ay isang .

Gagamitin pa rin natin ang mga titik na katinig na nakahanay sa itaas at lalagyan natin ang mga ito ng isang pananda, na tinatawag na kudlit, upang mapalitan ang tunog ng nilalamang patinig na a.

Subalit ang baybayin ay hindi isang palapantigan lamang.

Ang baybayin ay may mga katangian ng isang palapantigan at ng isang alpabeto rin.

May isang Kastilang manunulat noong panahon ng mga Espanyol na nagsabing "kung ano ang dali ng pagsulat ng baybayin ay siya namang hirap ng pagbasa nito." Ipapaliwanag natin ito mamaya.

Ang bilang ng mga titik na baybayin sa anumang salita ay laging katumbas ng bilang ng mga pantig dito. Maaaring may iba't ibang anyo ang bawat titik ayon sa pagsulat ng bawat tao.

Mabilis itong itinuro sa iba’t ibang paaralan sa bansa sa loob ng 20 taon. Layunin ng pagapapalit ng Tagalog sa Pilipino ang maitimo sa isipan ng mga Pilipino ang pinakakatangian ng ating pagkabansa.

Bukod dito, ang Tagalog ay isa lamang sa mga wika sa Pilipinas at ang patuloy na tawagin ito bilang wikang pambansa ay hindi makapagbibigay ng magandang impresyon sa iba pang mga wikang umiiral sa bansa.

Sa ating modernong alpabeto, ang bawat titik ay isang payak na tunog o phoneme na maaaring isang patinig (vowel) o isang katinig (consonant).

Pinagsasama natin ang mga ito upang mabuo ang mga pantig (syllables).

Leave a Reply

 1. Free trucker sex chat 14-Feb-2018 12:45

  You literally just click go and that’s all there is to it.

 2. Profile xxx adult 100 free network 26-Oct-2017 18:44

  Show #1100: Food Fights & Culture Wars - (14.69 MB) Listen Now Guest: Tom Nealon, Author, Food Fights & Culture Wars Subject: Topics include how an antiquarian book bookstore owner became an expert medieval chef; how food trends of the past moved civilizations to war and peace; and what those trends might portend for our future with food. Show #1098: Pesticides & the Future of Food - (15.03 MB) Listen Now Guests: Audience Open Microphone Subject: Many of those who grow our food say we must use pesticides to feed the future. Show #1097: Pesticides & The Right to Food - (14.54 MB) Listen Now Guest: International Law Professor and UN Special Rapportour Hilal Elver Subject: Two recent items of news: A claim that strawberries are the food most contaminated with pesticide residues, and a denial of the claim we must use pesticides to feed the world. Show #1096: POLLINATORS OR PESTICIDES - (14.66 MB) Listen Now Guests: Madeleine Carnemark, Pollinator Program and Policy Coordinator at the Center for Food Safety & University of California Student of Envioronmental Studies Olivia Duncan Subject: Bees pollinate plants that produce about one-third of the food we eat, and yet we use pesticides that are said to kill bees to grow those same plants. All of us living things love to eat, but hate being eaten.

 3. 100 adventist dating site 13-Jan-2018 04:06

  Nur Premium-Mitglieder können die Webcams der anderen Nutzer sehen.

 4. Cam2cam on mobil 10-Jan-2018 02:01

  Bill ordered a glass of beer, took a long swig and nearly thrown up from its disgusting taste.